En que consisteix
 • Instruments de planejament
 • Juntes de compensació
 • Entitats urbanístiques col.laboradores
 • Reparcel·lacions
 • Protecció de la legalitat urbanística

Coaching immobiliari, Gestió de patrimonis

Rendibilitzar al màxim un patrimoni immobiliari requereix experiència, coneixement del mercat en temps real i una sòlida formació jurídica.

Gestió
 • Redacció de contractes
 • Defensa en procediments de desnonament
 • Actualització de rendes
 • Reclamació de quantitat

Experiència

En frederic Lloveras te una dilatada experiència en la gestió d’arrendaments urbans.

Dret Urbanístic
 • Gestió de patrimonis immobiliaris
 • Contractes d’edificació
 • Comunitats de propietaris
 • Multipropietat
 • Negociacions i transaccions

Dret immobiliari

Redactem i negociem els plecs de condicions i els contractes de construcció d’obra pública i privada.

Coaching immobiliari

Gestió de patrimonis

Rendibilitzar al màxim un patrimoni immobiliari requereix experiència, coneixement del mercat en temps real i una sòlida formació jurídica.

Tens alguna pregunta?