Presentació

En Frederic Lloveras exerceix com advocat des de l’any 1977. Despres de tres anys de passantia, es va introduir en el món del dret local i de l’urbanisme. Ha exercit sempre la professió d’advocat, que ha compaginat amb la funció pública i activitats representatives.

De 1983 a 1988 va ser Cap dels Serveis Juridics de l’Associació Catalana de Municipis. És secretari municipal per oposició, i ha ocupat la secretaria de diversos ajuntaments i consells comarcals.

La seva dedicació a la funció pública li dóna un coneixement profund dels mecanismes i procediments de l’administració.

Ha cursat un posgrau a ESADE sobre gestió pública, un a la UAB sobre urbanisme, i un a la Universitat de Vic sobre valoracions immobiliàries.

Ha estat membre de la Junta de govern del Col.legi d’Advocats de Barcelona i membre de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, i conseller d’urbanisme del districte de Sarria Sant Gervasi.

Ha escrit diverses publicacions sobre urbanisme, dret local i dret immobiliari, i ha impartit cursos sobre urbanisme, contractació i altres aspectes del dret municipal. Tambe durant diversos anys es va dedicar a la preparació d’opositors a funcionaris municipals.