La legislacion urbanistica és poc ductil i no sempre facilita l’acord entre el particular i l’administració